Home / Motu Patlu Rhymes / Motu aur Patlu Ki Jodi Movie Song I Motu Patlu Hit Song I Wow Kidz Rhymes

Motu aur Patlu Ki Jodi Movie Song I Motu Patlu Hit Song I Wow Kidz Rhymes

Hey Kids,Learn the lyrics below –

MOTU AUR PATLU KI JODI…(6)

NA DHELA NA DHAMDI NA KODI
MOTU AUR PATLU KI JODI
NA DHELA NA DHAMDI NA KODI
MOTU AUR PATLU KI JODI

MOTU AUR PATLU KI JODI… (4)

MOTU KE PET MEI… BHUK BHARI HAIN
TIRE KE JAISE, FUK BHARI HAIN…(2)

PATLU TOH MAR JAYE MUNGFALI SE
BACHKE NIKAL JAYE PATLI GALI SE…

MOTU AUR PATLU KI JODI…(2)

Click – Like, Share, SUBSCRIBE for more!
bit.ly/subscribewowkidzrhymes
#wowkidzrhymes #motupatlu #rhymes #kids #toddler #youtubekids

~ For more jokes, games, puzzles and charts,
Like us on Facebook:
bit.ly/wowrhymesfb
ID: wowkidzrhymes

~ Follow Wow Kidz Rhymes on Twitter:
bit.ly/wowrhymestwitter
ID: wowkidzrhymes

~ Follow Wow Kidz Rhymes on Instagram:
bit.ly/wowrhymesinstagram
ID: wowkidzrhymes

~ Follow Wow Kidz Rhymes on Snapchat:
ID: wowkidzrhymes